Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý khác

Dịch vụ đăng ký, bảo hộ giống cây trồng

 

 

Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng theo quy định của pháp luật.

Quyền đối với giống cây trồng được xác lập trên cơ sở quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

 

Pháp luật hiện hành có quy định: Cá nhân, tổ chức có quyền đăng ký bảo hộ Quyền tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Một tác phẩm được Nhà nước bảo hộ Quyền tác giả phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

Cá nhân, tổ chức có quyền đăng ký bảo hộ Quyền liên quan đến quyền tác giả  đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

 

Dịch vụ đăng ký bảo hộ độc quyền chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Chỉ dẫn địa lý là một trong các hình thức của Quyền sở hữu công nghiệp.

Quyền đăng ký và quyền sở hữu Chỉ dẫn địa lý không thuộc về một cá nhân hay tổ chức nào mà thuộc về Nhà nước.

Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhận đó hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là một trong các hình thức của Quyền sở hữu công nghiệp. Đây là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm trí tuệ của mình.

Kiểu dáng công nghiệp được hiểu là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Các sản phẩm này bao gồm đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện, hoặc bộ phận dùng để lắp ráp, hợp thành các sản phẩm đó, được sản xuất bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp, có kết cấu và chức năng rõ ràng, được lưu thông độc lập. 

Dịch vụ đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu

 

Nhãn hiệu là một đối tượng của Quyền sở hữu công nghiệp.

Nhãn hiệu được hiểu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Đó là những dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Cá nhân, tổ chức có quyền đăng ký bảo hộ độc quyền cho Nhãn hiệu của mình.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế- giải pháp hữu ích

 

 

Theo quy định của pháp luật thì Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Sáng chế được bảo hộ độc quyền dưới hai hình thức:

- Cấp Bằng độc quyền sáng chế;

- Cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Dịch vụ soạn thảo, đàm phán hợp đồng

 

 

Về bản chất, đàm phán hợp đồng có thể được hiểu đó là việc thực hiện một hoặc nhiều cuộc đối thoại, thương lượng giữa 2 bên hoặc nhiều bên trong quan hệ hợp tác kinh doanh, trong quan hệ đối tác với nhau nhằm mục đích tiến đến một thoả thuận chung đáp ứng yêu cầu lợi ích hợp tác kinh doanh của các bên tham gia đàm phán.

DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ NHÀ- ĐẤT

Pháp luật về đất đai và pháp luật về dân sự cho phép cá nhân, tổ chức được thực hiện các quyền của mình về tài sản trong đó có đất đai.

 Hiện hành chúng ta đang áp dụng Luật đất đai năm 2013.

Để thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì người cá nhân hay tổ chức phải tuân theo các quy định trong Luật đất đai và các văn bản pháp lý khác có kiên quan.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO, LÀM CHỨNG BIÊN BẢN THỎA THUẬN


Biên bản thỏa thuận là về bản chất là văn bản thể hiện việc hai bên tiến hành trao đổi, thống nhất về nội dung để đảm bảo thực hiện mục đích của việc thỏa thuận.

Biên bản thoả thuận có giá trị pháp lý như hợp đồng và có giá trị chứng cứ khi các bên có tranh chấp khởi kiện ra tòa.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO VÀ LÀM CHỨNG DI CHÚC

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Nếu Quý Ông (Bà) có nguyện vọng muốn lập Di chúc thì cần phải nắm rõ các quyền của mình mà pháp luật đã quy định. Bộ luật dân sự hiện hành có quy định về quyền của người lập Di chúc, đó là những quyền sau:

-Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

- Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

- Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

- Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

- Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT KẾT HỢP THỪA PHÁT LẠI


Trong lĩnh vực hành nghề, bên cạnh hoạt động tư vấn pháp luật, tranh tụng, Văn phòng Luật sư Hà Lan và Công sự cũng có sự phối kết hợp với các Văn phòng Thừa phát lại để thực hiện các công việc theo yêu cầu của khách hàng.

Khi đến với Văn phòng luật sư, Quý Ông (Bà) sẽ được luật sư tư vấn để lựa chọn các hình thức Thừa phát lại cụ thể phù hợp với tiêu chí và nguyện vọng của mình.

Các văn bản do Thừa phát lại lập sẽ được Luật sư kiểm tra, rà soát, đối chiếu và chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật.

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT KẾT HỢP CÔNG CHỨNGCông chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.