Ngày kỷ niệm của VPLS

Ngày Pháp luật Việt Nam 09-11

 
Ngày 9/11/1946 là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được ban hành. Sau Hiến pháp năm 1946, Việt Nam đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992. Trong đó, Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước Việt Nam. 

Theo Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012, ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, góp phần thực hiện tuyên truyền khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”.

Ngày thành lập Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự 6-4

Ngày 06/4/2010 là Ngày thành lập Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự 
Hoạt động chào mừng Ngày thành lập Văn phòng được  tổ chức hàng năm theo kế hoạch.
Vui lòng xem thêm mục Quá trình hình thành, phát triển để biết thêm chi tiết

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ LAN VÀ CỘNG SỰ

Ngày thành lập Đoàn Luật sư TP Hà Nội 24-11

Năm 1980, Quốc hội thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Trên tinh thần Hiến pháp 1980, ngày 30/4/1984, UBND thành phố Hà Nội ra quyết định số 1615/QĐ.TC thành lập Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Vào ngày 24/11/1984, Hội nghị thành lập Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã được tổ chức. Từ đó,  vào ngày 24/11 hàng năm chính thức được coi là Ngày thành lập Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam 10-10

Ở Việt Nam, hoạt động luật sư có từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Ngày 10/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 46/SL về tổ chức đoàn thể Luật sư Việt Nam. Đây coi như giấy khai sinh đầu tiên của tổ chức luật sư ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, vào ngày 14/1/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 149/QĐ-TTg, về việc công nhận ngày 10/10 hàng năm là Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam.