Ngày kỷ niệm của VPLS

NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 09-11

(Ảnh: Luật sư Nguyễn Văn Hà thay mặt VP nhận lãng hoa chúc mừng ngày lễ kỷ niệm)
 
Ngày 9/11/1946 là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được ban hành. Sau Hiến pháp năm 1946, Việt Nam đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992. Trong đó, Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước Việt Nam. 
Do vậy, đối với chúng tôi thì ngày 9/11 hàng năm cũng là ngày kỷ niệm.
 

NGÀY THÀNH LẬP VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ LAN VÀ CỘNG SỰ 06-4

(Ảnh: Luật sư Nguyễn Văn Hà thay mặt VP nhận lãng hoa chúc mừng Ngày thành lập VP)
 
Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự được Sở Tư pháp TP Hà Nội ký Quyết định thành lập vào ngày 06/4/2010.
Từ đó, ngày 06/4 hàng năm được gọi là Ngày thành lập Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự

NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 24-11

( Ảnh: Các luật sư tại trụ sở Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Năm 1980, Quốc hội thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Trên tinh thần Hiến pháp 1980, ngày 30/4/1984, UBND thành phố Hà Nội ra quyết định số 1615/QĐ.TC thành lập Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Vào ngày 24/11/1984, Hội nghị thành lập Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã được tổ chức. Từ đó,  vào ngày 24/11 hàng năm chính thức được coi là Ngày thành lập Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

NGÀY TRUYẾN THỐNG LUẬT SƯ VIỆT NAM 10-10

(Ảnh: Luật sư Nguyễn Văn Hà chụp ảnh lưu niệm với Luật sư Lê Thúc Anh
Vị Chủ tịch đầu tiên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam)

Ở Việt Nam, hoạt động luật sư có từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Ngày 10/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 46/SL về tổ chức đoàn thể Luật sư Việt Nam. Đây coi như giấy khai sinh đầu tiên của tổ chức luật sư ở Việt Nam.

Trên cơ sở đó, vào ngày 14/1/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 149/QĐ-TTg, về việc công nhận ngày 10/10 hàng năm là Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam.