DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ NHÀ- ĐẤT

11/8/2014

Pháp luật về đất đai và pháp luật về dân sự cho phép cá nhân, tổ chức được thực hiện các quyền của mình về tài sản trong đó có đất đai.

 Hiện hành chúng ta đang áp dụng Luật đất đai năm 2013.

Để thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì người cá nhân hay tổ chức phải tuân theo các quy định trong Luật đất đai và các văn bản pháp lý khác có kiên quan.

+


Luật đất đai năm 2013 quy định:

- Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

+ Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

+ Đất không có tranh chấp;

+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

+ Trong thời hạn sử dụng đất.

- Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật đất đai. Cụ thể:

Điều 189 quy định về điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm

Điều 190 quy định về điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

Điều 191 quy định về trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

Điều 192 quy định về trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện

Điều 193 quy định về điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

Điều 194 quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê

- Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Trong trường hợp Quý Ông (Bà) hay đơn vị của mình cần thực hiện một trong các quyền nêu trên mà không có sự am hiểu pháp luật và không có thời gian thực hiện công việc, hãy để chúng tôi giúp. Vui lòng liên hệ theo thông tin chỉ dẫn dưới đây:

 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ LAN VÀ CỘNG SỰ

Địa chỉ: 32b, phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243- 8725336

Hotline: 0913 531 220 - 0912 002 481

Trân trọng cảm ơn Quý Ông (Bà) đã quan tâm và sử dụng dịch vụ của chúng tôi!

 

Thạc sĩ- Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan

 

Từ khóa: ,

Bài viết liên quan