Danh sách Nhân viên - Chuyên viên pháp lý qua các thời kỳ
Phan Thị Thu Trang

Chánh Văn phòng

Năm sinh: 1987

Ngày bắt đầu: 12/4/2010

Ngày kết thúc: Hiện tại

Ngô Thuý Sinh

Nhân viên trong thời gian thử việc

Năm sinh: 1983

Ngày bắt đầu: 12/11/2016

Ngày kết thúc: 31/12/2016

Lê Tuyết Hạnh

Chuyên viên pháp lý

Cử nhân Trường Đại học Luật Hà Nội

Năm sinh: 1992

Ngày bắt đầu: 02/1/2018

Ngày kết thúc: 02/1/2019

Lê Xuân Hải

Lái xe

Năm sinh: 1997
Ngày bắt đầu: 01/4/2018
Ngày kết thúc: 31/12/2019


 

Nguyễn Thị Khánh Ly

Nhân viên trong thời gian thử việc

Năm sinh: 1993

Ngày bắt đầu: 10/8/2020

Ngày kết thúc: 30/10/2020

 

Hoàng Thị Tiên

Nhân viên trong thời gian thử việc

Năm sinh: 1997

Ngày bắt đầu: 14/8/2020

Ngày kết thúc: 31/10/2020

Trần Tuấn Kiệt

Chuyên viên pháp lý

Cử nhân Khoa Luật
Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm sinh: 1998

Ngày bắt đầu : 15/10/2020

Ngày kết thúc: 31/12/2021

Nguyễn Thị Loan

Nhân viên trong thời gian thử việc
 

Năm sinh: 1995

Ngày bắt đầu: 01/9/2021

Ngày kết thúc: 28/2/2022

Trần Thị Thanh Tâm

Nhân viên Văn phòng
 

Năm sinh: 1978

Ngày bắt đầu: 01/11/2021

Ngày kết thúc: 01/4/2022

 

Nguyễn Tiến Hưng

Lái xe
 

Năm sinh: 1959

Ngày bắt đầu: 15/11/2021

Ngày kết thúc: 31/12/2022

Đinh Bích Hòa

Nhân viên Văn phòng
 

Cử nhân Trường Đại học Luật Hà Nội

Năm sinh: 2000

Ngày bắt đầu : 02/2/2022

Ngày kết thúc: Hiện tại