Luật sư Nguyễn Văn Hà

Vai trò của Luật sư và báo chí trong công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Bài viết của Luật sư Nguyễn Văn Hà trên Tạp chí điện tử Luật sư Việt Namnhân dịp Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21-6
https://lsvn.vn/vai-tro-cua-luat-su-va-bao-chi-trong-cong-tac-xay-dung-phap-luat-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-1687339377.html