Lĩnh vực Dân sự

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân


Chị Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1980, trú tại phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội có câu hỏi liên quan đến việc người nhà gây phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại như thế nào khi gây tổn hại về sức khỏe cho người khác.

(Câu hỏi bằng văn bản gửi qua bưu điện tới Văn phòng Luật sư)

 

NGƯỜI MẮC BỆNH TÂM THẦN TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ

 

Bà Hoàng Thị An, sinh năm 1960, trú tại xã Tam hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội có ý kiến cần giải đáp liên quan đến giao dịch dân sự đối với người mắc bệnh tâm thần.

(Câu hỏi được gửi tới Email của Luật sư)

DI CHÚC VÀ QUYỀN ĐỊNH ĐOẠT TÀI SẢN


Bác Trần Văn An, sinh năm 1953, trú tại phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng có ý kiến cần giải đáp liên quan đến việc lập di chúc và quyền định đoạt tài sản của cá nhân.

(Câu hỏi được gửi tới Email của Luật sư )