DỊCH VỤ SOẠN THẢO VÀ LÀM CHỨNG DI CHÚC

22/6/2016

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Nếu Quý Ông (Bà) có nguyện vọng muốn lập Di chúc thì cần phải nắm rõ các quyền của mình mà pháp luật đã quy định. Bộ luật dân sự hiện hành có quy định về quyền của người lập Di chúc, đó là những quyền sau:

-Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

- Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

- Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

- Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

- Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

+


Muốn lập Di chúc phù hợp với quy định của pháp luật, Quý Ông (Bà) cần quan tâm tới các nội dung sau:

- Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

- Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

- Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

- Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

- Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

- Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Trong trường hợp Quý Ông ( Bà) còn chưa nắm rõ các quy định của pháp luật về việc lập Di chúc và không thể tự mình lập Di chúc được thì hẫy liên hệ với chúng tôi theo thông tin chỉ dẫn dưới đây. Luật sư của chúng tôi sẽ tư vấn, soạn thảo và làm chứng Di chúc cho Quý Ông (Bà).

 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ LAN VÀ CỘNG SỰ

Địa chỉ: 32b, phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243- 8725336

Hotline: 0913 531 220 - 0912 002 481

Trân trọng cảm ơn Quý Ông (Bà) đã quan tâm và sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi!

Thạc sĩ- Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan

 

(Ghi chú: Nếu sao chép, xin vui lòng ghi rõ trích dẫn của luathalan.vn)

Từ khóa: ,

Bài viết liên quan