HOẠT ĐÔNG TTPL CỦA VĂN PHÒNG

Tuyên truyền pháp luật tại Quận Long Biên- TP Hà Nội

Ngày 14/10/2022, Luật sư Nguyễn Văn Hà tuyên truyền pháp luật tại địa bàn quận Long Biên- TP Hà Nội

Chuyên đề Luật phòng chống tham nhũng

Tuyên truyền pháp luật cho Hội người khuyết tật quận Hoàng Mai- TP Hà Nội

Ngày 20/10/2020, Luật sư Nguyễn Văn Hà- Trưởng Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự đã tới dự và làm Báo cáo viên tại Hội nghị tuyên truyền pháp luật do Hội Người khuyết tật quận Hoàng Mai, TP Hà Nội tổ chức.