NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 09-11

1/3/2018

(Ảnh: Luật sư Nguyễn Văn Hà thay mặt VP nhận lãng hoa chúc mừng ngày lễ kỷ niệm)
 
Ngày 9/11/1946 là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được ban hành. Sau Hiến pháp năm 1946, Việt Nam đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992. Trong đó, Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước Việt Nam. 
Do vậy, đối với chúng tôi thì ngày 9/11 hàng năm cũng là ngày kỷ niệm.
 

+

Bài viết liên quan