Tuyên truyền Luật an ninh mạng năm 2018

21/11/2022 | Lượt đọc: 4088

 
 
Chiều ngày 25/11/2019, tại phòng họp số 1- UBND phường, phường Ngọc Thụy, quạn Long Biên, TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật An ninh mạng năm 2018 cho cán bộ, công chức, viên chức và lãnh đạo các tổ dân phố.

(Trong ảnh: Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Văn Hà làm Báo cáo viên

tại Hội nghị với chuyên đề Luật an ninh mạng năm 2018)
 
 

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên có Thạc sĩ - Luật sư Nguyễn Văn Hà, đoàn luật sư Thành phố Hà Nội. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Văn Mai, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ; đồng chí Lê Đăng Lễ, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường; các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể, công chức chuyên môn, lao động hợp đồng cơ quan phường; các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, Tổ trưởng hòa giải 38 tổ dân phố.

Th.sĩ-Luật sư Nguyễn Văn Hà, đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội trực tiếp làm BCV tại HN

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Luật sư Nguyễn Văn Hà truyền đạt một số nội dung về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc nâng cao ý thức pháp luật, những thuận lợi và khó khăn; Luật sư đã dành nhiều thời gian phân tích kỹ về những nội dung chính trong Luật An ninh mạng năm 2018.

Ở nước ta, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của đời sống đã góp phần to lớn đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, phát huy sức sáng tạo và quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế về an ninh mạng cần khắc phục; chính vì vậy Luật An ninh mạng năm 2018 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Luật An ninh mạng gồm 07 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; đấu tranh, xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Buổi tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng đã giúp nâng cao nhận thức của các đại biểu tham dự hội nghị về những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng và các hành vi vi phạm phổ biến trên môi trường mạng và hình thức xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; từ đó, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật khi hoạt động trên môi trường mạng, cũng như phòng tránh những hành vi vi phạm và những rủi ro khi tham gia hoạt động trên không gian mạng; góp phần đấu tranh có hiệu quả cũng như ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc đối với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng.

(Nguồn:Bộ phận Tư pháp phường)

Nguyễn Hồng Phương

Từ khóa: ,