TIẾP NHẬN THỰC TẬP SINH

Thông báo kế hoạch tiếp nhận Thực tập sinh năm 2023

 

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác với một số trường học, cơ sở đào tạo nghề luật, hàng năm Văn phòng luật sư Hà Lan và Cộng sự vẫn chủ động tiếp nhận sinh viên thực tập theo từng giai đoạn (thực tập giữa kỳ, thực tập tốt nghiệp).

Ngoài ra, Văn phòng cũng tiếp nhận sinh viên tại các trường học, các cơ sở khác đến thực tập với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, củng cố, trang bị hành trang giúp các bạn sinh viên tự tin trong học tập, công việc và trong cuộc sống.