Tiếp nhận và hướng dẫn sinh viên thực tập

10/1/2018 | Lượt đọc: 3377

Là một tổ chức hành nghề luật sư, Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự- Đoàn Luật sư TP Hà Nội luôn luôn trú trọng việc phát triển, xây dựng hình ảnh nhằm nâng cao vị thế của Luật sư và nghề luật sư trong đời sống xã hội.

Ngoài hoạt động hành nghề luật sư và các hoạt động xã hội, từ thiện, Văn phòng luôn sẵn sàng chia sẻ và thường xuyên đón nhận các em sinh viên luật tại các trường Đại học về thực tập tại Văn phòng.

Văn phòng luôn luôn tạo điều kiện để sinh viên được thực tập một cách tốt nhất, có cơ hội mở mang kiến thức và kinh nghiệm thực tế.

(Ảnh mới cập nhật: Thạc sĩ, Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan đưa các em sinh viên Khoa Luật-Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

 đi thực tế, tham gia buổi phúc cung bị can tại Viện kiểm sát nhân dân huyên Gia Lâm, TP Hà Nội)
 


Văn phòng luật sư Hà lan và Cộng sự tiếp nhận sinh viên tập sự dưới hai hình thức:

- Do các Trường Đại học giới thiệu; 

- Sinh viên tự tìm đến và có nguyên vọng đăng ký tập sự tại Văn phòng.

Điều kiện tiếp nhận sinh viên:

- Đã và đang học luật tại các trường Đại học;

- Có Giấy giới thiệu của Nhà trường;

Hồ sơ thực tập:

- Đơn xin thực tập;

- Bản sao Thẻ sinh viên;

- Bản sao CCCD;

- Bảng điểm tại thời điểm thực tập;

- Giấy GGT của cơ sở đào tạo;

Yêu cầu thực tập:

- Có tính kỷ luật cao;

- Sinh viên phải đảm bảo thời gian thực tập theo yêu cầu của Nhà trường;

Văn phòng có thể tạo điều kiện gia hạn thêm thời gian thực tập theo nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên.

- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của Văn phòng;

- Hoàn thành tốt các đề bài và công việc được giao;

- Thực hiện chế độ báo cáo công việc và ghi chép nhật ký thực tập đầy đủ;

- Đảm bảo thời gian đi thực tế công việc theo Luật sư hướng dẫn.

- Nếu sinh viên có vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Văn phòng.
 

Lưu ý:

- Sinh viên tập sự không được hưởng lương;

- Văn phòng tạo điều kiện hỗ trợ ăn trưa, xăng xe;

Khi liên hệ thực tập tại Văn phòng, vui lòng gọi điện cho người phụ trách chính theo số máy:

Mobile: 0912 002 481 - Thạc sĩ, Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan

 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ LAN VÀ CỘNG SỰ

Từ khóa: , ,