Tiếp nhận và hướng dẫn người tập sự hành nghề luật sư

10/1/2023 | Lượt đọc: 3607

Căn cứ Luật Luật sư và các văn bản pháp lý có liên quan, Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn Người tập sự hành nghề luật sư dưới các hình thức khác nhau:

- Do Đoàn Luật sư TP Hà Nội giới thiệu người tập sự;
- Do Học viện Tư pháp giới thiệu;

- Người tập sự tự tìm đến và có nguyện vọng đăng ký tập sự tại Văn phòng.

Hồ sơ tập sự hành nghề luật sư theo hướng dẫn của Văn phòng phù hợp với quy định của Đoàn luật sư TP Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

(Ảnh : Người tập sự hành nghề luật sư và Nhân viên của Văn phòng Đào Linh, Xuân Hải, Tuyết Hạnh, Khánh Linh)
 

Với mục đích nâng cao hình ảnh và vị thế nghề luật sư, nâng cao chất lượng hướng dẫn tập sự, Văn phòng chúng tôi đặt ra một số yêu cầu đối với Người tập sự hành nghề luật sư. Cụ thể như sau:

- Đã học qua Học viện Tư pháp, tốt nghiệp lớp đào tạo nghề luật sư và đã có Chứng chỉ;

- Đảm bảo thời gian tập sự đủ 12 tháng;

- Đảm bảo thời gian tập sư đủ 06 tháng (Áp dụng đối với các trường hợp được ưu tiên theo quy định của pháp luật)

- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của Văn phòng; các quyền và nghĩa vụ của Người tập sự theo quy định của pháp luật;

- Hoàn thành tốt các đề bài và công việc được giao;

- Thực hiện chế độ báo cáo công việc và ghi chép nhật ký thực tập đầy đủ;

- Đảm bảo thời gian đi thực tế công việc theo Luật sư hướng dẫn.

- Không lợi dụng việc thực tập để làm những việc riêng. Nếu Người tập sự hành nghề luật sư có vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Văn phòng.

Hồ sơ tập sự bao gồm:

- Giấy khám sức khỏe;

- Đơn xin tập sự/ Giấy đề nghị đăng ký tập sự hành nghề luật sư;

- Bản sao Bằng cử nhân Luật;

 - Bản sao Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo Luật sư;

- Sơ yếu lý lịch;

Lưu ý:

- Người tập sự hành nghề luật sư không được hưởng lương;

- Người tập sự hành nghề luật sư được Văn phòng hỗ trợ bữa ăn trưa, xăng xe;

- Không tiếp nhận Người tập sự hành nghề luật sư dưới hình thức“ đánh trống ghi tên”.

Văn phòng luôn luôn hỗ trợ và tạo điều kiện để Người tập sự được thực tập một cách tốt nhất, có cơ hội mở mang kiến thức, học hỏi kinh nghiệm thực tế để vượt qua kỳ thi  kết thúc tập sự một cách tốt nhất.

Khi liên hệ tập sự  tại Văn phòng, vui lòng gọi điện cho người phụ trách chính theo số máy 0912 002 481 (Thạc sĩ, Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan)

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ LAN VÀ CỘNG SỰ

Từ khóa: ,