Thành tích năm 2020 - 2021

30/11/2023

  •  Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự - Bằng khen

Quyết định số 72/QĐ-BTV ngày 19/7/2021 của Liên đoàn luật sư Việt Nam vì đã có thành tích trong hoạt động hành nghề luật sư năm 2020.
 
  • Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Bằng khen
Quyết định số 72/QĐ-BTV ngày 19/7/2021 của Liên đoàn luật sư Việt Nam vì đã có thành tích trong xây dựng Đoàn Luật sư và hoạt động hành nghề luật sư năm 2020.
 
  • Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen 1

Quyết định số 172/QĐ-HLGVN ngày 24/12/2021 của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam vì đã có thành tích suất sắc trong hoạt động Hội năm 2021.

      Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen 2
Quyết định số 72/QĐ-BTV ngày 19/7/2021 của Liên đoàn luật sư Việt Nam vì đã có thành tích trong xây dựng Đoàn Luật sư và hoạt động hành nghề luật sư năm 2020.
                                 
                                                  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ LAN VÀ CỘNG SỰ

+

  

Từ khóa: ,

Bài viết liên quan