Thành tích năm 2019

31/12/2019

  • Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Bằng khen

Quyết định số 335 ngày 18/12/2019 của Hội luật gia Việt Nam khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2019.
 

  • Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen 1

Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 14/1/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở, hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố.
 

      Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen 2

Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 

     Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen

Quyết định số 3692-QĐ/DUK ngày 9/42019 của BCH Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội khen thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2014 -2018).

 

+

Từ khóa: ,

Bài viết liên quan