Thành tích năm 2018

31/12/2018

  • Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự - Bằng khen

Quyết định số 49/QĐ-BTV ngày 18/05/2018 của Liên đoàn luật sư Việt Nam vì đã có thành tích trong hoạt động hành nghề luật sư năm 2017.

  • Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Bằng khen

Quyết định số 28/QĐ-BTV ngày 03/04/2018 của Liên đoàn luật sư Việt Nam vì đã có thành tích trong xây dựng Đoàn luật sư và hoạt động hành nghề luật sư năm 2017

     Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Giấy khen

Quyết định số 03/QĐ-BTTP ngày 10/12/2018 của Chủ tịch Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Thành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong công tác của Hội  bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2013-2018.

  • Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen

Quyết định số 194 ngày 21/12/2018 của Hội Luật gia Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2018.

     Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 1

Quyết định số 60/QĐ ngày 18/06/2018 của Hội Luật gia Thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội luật gia nhiệm kỳ 2013-2018.

      Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 2

Quyết định số 09/HCCB ngày 19/12/2018 của Ban chấp hành Hội cựu chiến binh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Lý do: Đã có thành tích xuất sắc đóng góp, xây dựng và phát triển Hội

     Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 3

Quyết định số 72/QĐKT-ĐU ngày 13/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Đoàn luật sư thành phố Hà Nội vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

    Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bảng vàng vinh danh

Quyết định số 08/HCCB ngày 19/12/2018 của Ban chấp hành Hội cựu chiến binh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp, xây dựng và phát triển Hội.

+

Từ khóa: ,

Bài viết liên quan