Thành tích năm 2017

31/12/2017

  • Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự - Bằng khen

Quyết định số 05/QĐ-BTV ngày 13/01/2017, vào sổ khen thưởng số 30 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam vì đã có thành tích trong xây dựng Đoàn luật sư và hoạt động hành nghề luật sư năm 2016.

  • Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Giấy khen

Quyết định số 07/QĐ-STP ngày 06/01/2017 của Sở Tư Pháp thành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong công tác bổ trợ tư pháp năm 2016.

  • Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen 1

Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong công tác bổ trợ tư pháp năm 2016.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen 2

Quyết định số 200/QĐ ngày 19/12/2017 của Hội luật gia Việt Nam vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2017.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen 3

Quyết định số 8955 ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 1

Quyết định số 300-QĐ/ĐTNCCQ ngày 10/03/2017 của Ban chấp hành đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2017.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 2

Quyết định số 88/QĐ/KT ngày 29/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

+

Từ khóa: , , ,

Bài viết liên quan