Thành tích năm 2016

31/12/2016

  • Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự - Bằng khen

Quyết định số 80/QĐ-BTV ngày 06/5/2016, vào sổ khen thưởng số 120  của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

  • Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Giấy khen 1

Quyết định số 21/QĐ-STP ngày 21/01/2016 của Sở Tư Pháp thành phố Hà Nội vì có thành tích trong công tác hành nghề luật sư năm 2015.

Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Giấy khen 2

Quyết định số 43 ngày 26/04/2016 của Hội luật gia thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm xây dựng và phát triển Chi hội.

Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Giấy khen 3

Quyết định số 67/QĐ-PNLB ngày 22/12/2016 của Hội phụ nữ Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội vì đã thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Phụ nữ năm 2016.

Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Giấy khen 4

Quyết định số 220-QĐ/ĐTNCCQ của Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khối các cơ quan Thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016.

Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Kỷ niệm chương

       Kỷ niệm chương bảo vệ công lý, vào sổ số 49/2016-ĐLHN ngày 3/2/2016 của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

  • Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen 1

Quyết định số 1016/QĐUBND ngày 02/03/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong hoạt động hành nghề luật sư năm 2015.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen 2

Quyết định số 80/QĐ-BTV ngày 6/5/2016 của Liên đoàn luật sư Việt Nam. Lý do: Đã có thành tích trong công tác rà soát, kiến nghị phương án cải cách thủ tục hành chính năm 2015

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 1

Quyết định số 05-QĐ/KT của BCH Đảng bộ Đoàn luật sư thành phố Hà Nội ngày 05/01/2016 vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 2

Quyết định số 20/QĐ-CTĐ ngày 16/05/2016 của Hội chữ thập đỏ  quận Long Biên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiêm kỳ (2009-2016).

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 3

Quyết định số 281- QĐ/KT ngày 01/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ Đoàn luật sư thành phố Hà Nội vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 4

Quyết định số 220-QĐ/ĐTNCCQ ngày 17/12/2016 của Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khối các cơ quan Thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016.

 

+

Từ khóa: , ,

Bài viết liên quan