Thành tích năm 2015

31/12/2015

Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Bằng khen

Quyết định số 96/QĐ-BTV ngày 28/09/2015 của Liên đoàn luật sư Việt Nam vì đã có thành tích trong công tác truyền thông góp phần tổ chức thành công Đại hội đai biểu luật sư toàn quốc lần thứ II.

Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Giấy khen

Quyết định số 06/QĐ-STP ngày 23/01/2015 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý năm 2014.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen 1

Quyết định số 585/QĐKT-ĐLS ngày 03/02/2015 của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghề nghiệp và góp phần xây dựng Đoàn năm 2014.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen 2

Quyết định số 2934/QĐ-TNHN ngày 30/12/2015 của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2015.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Kỷ niệm chương

Quyết định số 139-QĐ/TWĐTN ngày 19/3/2015 của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì đã có thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 1

Quyết định số 12/QĐKT-ĐUĐLS ngày 17/01/2015 của Đảng ủy Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội khen thưởng Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 2

Quyết định số 142/QĐ-ĐTNCCQ ngày 18/3/2015 của BCH khối các cơ quan thành phố HN vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2014.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 3

Quyết định số 585/QĐKT-ĐLS ngày 03/02/2015 của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghề nghiệp và góp phần xây dựng Đoàn năm 2014.

+

Từ khóa: , ,

Bài viết liên quan