Thành tích năm 2011

31/12/2011

Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Bằng khen
Quyết định số 20/QĐKT ngày 12/1/2011. Lý do: Đã có thành tích xuất sắc tham gia các đợt thi và Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội.
Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Giấy khen 1
Quyết định số 01/KT ngày 9/1/2011. Lý do: là đảng viên chi bộ 7 vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010.
Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Giấy khen 2
Quyết định khen thưởng ngày 10/1/2011 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. Lý do: Đã có thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý năm 2010
Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Giấy khen 3
Quyết định số 48/KT ngày 17/3/2011. Lý do: đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TN năm 2010
Luật sư Nguyễn Văn Hà - Bằng khen 1
Quyết định số 22/QĐKT ngày 12/1/2011 của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Lý do khen thưởng: Đã có thành tích xuất sắc tham gia Tổ công tác Đề án 30 về rà soát thủ tục hành chính của Văn phòng Chính phủ năm 2010.
Luật sư Nguyễn Văn Hà - Bằng khen 2
Quyết định số 17/QĐKT ngày 12/1/2011 của Đoàn luật sư thành phố HN. Lý do: Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hành nghề và góp phần xây dựng Đoàn Luật sư thành phố HN vững mạnh năm năm 2010.
Luật sư Nguyễn Văn Hà - Bằng khen 3
Quyết định số 20/QĐKT ngày 12/1/2011 của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Lý do: Đã có thành tích xuất sắc tham gia các đợt thi và hội diễn văn nghệ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long
Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 1
Ngày 21/12/2011 của Sở tư pháp thành phố HN. Lý do: đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp liên ngành năm 2011.
Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen 2
Quyết định số 83/TNHK ngày 10/3/2011 của BCH Đoàn TNCS HCM quận Hoàn Kiếm. Lý do: Đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2010
Luật sư Nguyễn Văn Hà- Kỷ niệm chương bảo vệ công lý
Giấy chứng nhận, vào sổ số 16/2011-ĐLSHN ngày 12/01/2011 của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
 

+

Từ khóa: , ,

Bài viết liên quan