Thành tích năm 2010

31/12/2010

Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan - Bằng khen
Quyết định số 28/QĐ-KT ngày 25/01/2010 của Đoàn LS TP Hà Nội. Lý do: Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoạt động Đoàn TNCSHCM năm 2009.

Luật sư Nguyễn Văn Hà - Bằng khen
Quyết định số 101/QĐ-LĐLSVN ngày 8/7/2010 của Liên đoàn luật sư Việt Nam. Lý do khen thưởng: Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ rà soát thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ.
 

+

Từ khóa: ,

Bài viết liên quan