Tiếp nhận - Hướng dẫn Cử nhân, Thạc sĩ học việc

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự tiếp nhận Cử nhân Đại học Luật Hà Nội tới học việc tại Văn phòng

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự trân trọng tiếp nhận bạn Hải Nam, Cử nhân Trường Đại học Luật Hà Nội về học việc tại Văn phòng.

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự tiếp nhận Cử nhân khoa Luật Đại học Công đoàn tới học việc văn phòng

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự trân trọng tiếp nhận Cử nhân Nhật Huy, khoa Luật Đại học Công đoàn tới học việc tại Văn phòng.

Quy trình tiếp nhận và hướng dẫn Cử nhân luật học việc

Ở Việt Nam, để được cấp Bằng cử nhân Luật thì mỗi sinh viên phải trải qua thời gian đào tạo theo quy định của Bộ giáo dục đào tạo dự kiến là 4 năm. Bằng cử nhân được cấp cho sinh viên tốt nghiệp đại học thuộc các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, sư phạm, luật, kinh tế (cử nhân khoa học, cử nhân kinh tế, cử nhân luật...). Do đặc thù nghề nghiệp, chuyên môn thì các sinh viên tốt nghiệp đại học thuộc các ngành kỹ thuật được cấp bằng kỹ sư; ngành kiến trúc "bằng cử nhân"; ngành dược cấp "bằng dược sĩ" hoặc "bằng cử nhân".

Như vậy, Cử nhân luật có thể được hiểu là những sinh viên đã tốt nghiệp ra trường thuộc Đại học Luật, khoa Luật các trường đại học…Họ được đào tạo chuyên sâu về các kiến thức pháp lý.