Tiếp nhận - Hướng dẫn Người tập sự hành nghề luật sư

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự tiếp nhận người tập sự hành nghề Luật sư

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự trận trọng tiếp nhận Người tập sự hành nghề luật sư Mạnh Cường đến tập sự tại Văn phòng.

Chuẩn bị kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2023

Để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2023, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2023 và tiến hành rà soát những ngưởi đủ điều kiện tham dự kỳ thi

Hướng dẫn hồ sơ đăng ký tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự hướng dẫn Người tập sự hành nghề luật sư một số nội dung liên quan đến việc tham dự kỳ thi kiểm tra khi kết thúc đợt thực tập tại Văn phòng.

Thông tư số 10/2021/TT-BTP ngày 10/12/2021 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự giới thiệu tới Người tập sự hành nghề luật sư ở Văn phòng về văn bản mới của Bộ Tư pháp để tiện theo dõi và thực hiện
Thông tư số 10/2021/TT-BTP ngày 10/12/2021 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư

Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2023

Thực hiện Thông báo số 771/TB-BCN ngày 18/10/2022 của Đoàn Luật sư TP Hà Nội về việc nhận hồ sơ đăng ký tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2023 khu vực phía Bắc, Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự đề nghị người tập sự hành nghề luật sư tại Văn phòng lưu ý chuẩn bị hồ sơ tập sự đầy đủ và thực hiện đăng ký thi theo quy định. Người tập sự cần làm các bước sau:

  1. Đăng ký thi tại đường link: https://luatsuhanoi.vn/dang-ky-tham-gia-tshnls/ 
  2. Gửi hồ sơ thi trực tiếp về Văn phòng Đoàn tại Tầng 7, Cung Trí Thức, số 01 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

 Mọi vướng mắc người tập sự cần trao đổi với Luật sư Trưởng Văn phòng và theo dõi các thông tin liên quan trên Website luatsuhanoi.vn

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ LAN VÀ CỘNG SỰ

Thông báo kế hoạch tiếp nhận tập sự Luật sư năm 2023

 

Nhằm triển khai kế hoạch hoạt đông năm 2023,  bên cạnh các mảng hoạt động hành nghề luật sư, mảng hoạt động xã hội…Văn phòng Luật sư Hà Lan và  Cộng sự  tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận Người tập sự hành nghề luật sư đến tập sự tại Văn phòng.

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự không thu phí tập sự. Người tập sự hành nghề luật sư phải đảm bảo thời gian tập sự đúng theo quy định của Luật Luật sư và các văn bản pháp lý khác.

Thông báo kế hoạch tiếp nhận tập sự Luật sư năm 2022

Với mục đích nâng cao hình ảnh và vị thế nghề luật sư, nâng cao chất lượng hướng dẫn tập sự, Văn phòng chúng tôi đặt ra một số yêu cầu đối với Người tập sự hành nghề luật sư theo quy định chung của Văn phòng.

Căn cứ Luật Luật sư và các văn bản pháp lý có liên quan, Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn Người tập sự hành nghề luật sư dưới các hình thức khác nhau:

- Do Đoàn Luật sư TP Hà Nội giới thiệu người tập sự;
- Do Học viện Tư pháp giới thiệu;

- Người tập sự tự tìm đến và có nguyện vọng đăng ký tập sự tại Văn phòng.

Hồ sơ tập sự hành nghề luật sư theo hướng dẫn của Văn phòng phù hợp với quy định của Đoàn luật sư TP Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam.