Hoạt động trải nghiệm của Người tập sự

Hướng dẫn thủ tục đăng ký tập sự

Để đảm bảo cho quá trình nộp hồ sơ đăng ký tập sự của Người tập sự hành nghề luật sư, Thực tập sinh pháp lý… được thuận lợi, Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Văn phòng.

Thực tập sinh tham gia chương trình tuyên truyền pháp luật tại trường PTTH Lê Lợi, Hà Nội

Thực tập sinh tham gia chương trình  tuyên truyền pháp luật tại trường PTTH Lê Lợi, Hà Nội ngày 27/2/2023