SINH VIÊN THỰC TẬP

Tiếp nhận và hướng dẫn sinh viên thực tập

Là một tổ chức hành nghề luật sư, Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự- Đoàn Luật sư TP Hà Nội luôn luôn trú trọng việc phát triển, xây dựng hình ảnh nhằm nâng cao vị thế của Luật sư và nghề luật sư trong đời sống xã hội.

Ngoài hoạt động hành nghề luật sư và các hoạt động xã hội, từ thiện, Văn phòng luôn sẵn sàng chia sẻ và thường xuyên đón nhận các em sinh viên luật tại các trường Đại học về thực tập tại Văn phòng.

Văn phòng luôn luôn tạo điều kiện để sinh viên được thực tập một cách tốt nhất, có cơ hội mở mang kiến thức và kinh nghiệm thực tế.