CỬ NHÂN LUẬT HỌC VIỆC

Tiếp nhận và hướng dẫn cử nhân luật học việc

Ở Việt Nam, để được cấp Bằng cử nhân thì mỗi sinh viên phải trải qua thời gian đào tạo theo quy định của Bộ giáo dục đào tạo là 4 năm. Bằng cử nhân được cấp cho sinh viên tốt nghiệp đại học thuộc các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, sư phạm, luật, kinh tế (cử nhân khoa học, cử nhân kinh tế, cử nhân luật...). Do đặc thù nghề nghiệp, chuyên môn thì các sinh viên tốt nghiệp đại học thuộc các ngành kỹ thuật được cấp bằng kỹ sư; ngành kiến trúc "bằng cử nhân"; ngành dược cấp "bằng dược sĩ" hoặc "bằng cử nhân".

Như vậy, Cử nhân luật có thể được hiểu là những sinh viên đã tốt nghiệp ra trường thuộc Đại học Luật, khoa Luật các trường đại học…Họ được đào tạo chuyên sâu về các kiến thức pháp lý.