NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 24-11

27/2/2018

( Ảnh: Các luật sư tại trụ sở Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Năm 1980, Quốc hội thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Trên tinh thần Hiến pháp 1980, ngày 30/4/1984, UBND thành phố Hà Nội ra quyết định số 1615/QĐ.TC thành lập Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Vào ngày 24/11/1984, Hội nghị thành lập Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã được tổ chức. Từ đó,  vào ngày 24/11 hàng năm chính thức được coi là Ngày thành lập Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

+

Bài viết liên quan