Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cơ sở

21/11/2022 | Lượt đọc: 11030

 
 
 
Ngày 28/8/2019, Phòng Phổ biến Giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp Hà Nội phối hợp với phòng Tư pháp – UBND quận Thanh Xuân và UBND phường Khương Đình tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cơ sở thực hiện chuyên đề: “Giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân” trên địa bàn thành phố.

(Trong ảnh: Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn văn Hà làm Báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn)

 

Thực hiện chương trình số 01/Ctr-BCĐ197 ngày 05/01/2019 của Ban chỉ đạo thành phố; Kế hoạch số 23/KH-STP ngày 05/04/2019 của Sở Tư pháp Hà Nội; Công văn số 2808/STP-PBGDPL ngày 19/08/2019 của Sở Tư pháp Hà Nội; Công văn 232/TP ngày 22/08/2019 của Phòng tư pháp Quận Thanh Xuân về việc phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về hòa giải cơ sở. Ngày 28/8/2019, Phòng Phổ biến Giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp Hà Nội phối hợp với phòng Tư pháp – UBND quận Thanh Xuân và UBND phường Khương Đình tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cơ sở thực hiện chuyên đề: “Giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân” trên địa bàn thành phố.

  

  Đến dự Hội nghị có đại diện Phòng phổ biển, giáo dục pháp luật - Sở tư pháp thành phố Hà Nội, chuyên viên phòng Tư pháp quận Thanh Xuân và đại diện lãnh đạo phường và gần 200 nhân dân phường Khương Đình.

    Tại Hội nghị, Thạc sỹ- luật sư Nguyễn Văn Hà của Đoàn luật sư Hà Nội, cũng là báo cáo viên của Sở Tư pháp đã trao đổi, truyền đạt sâu hơn một số  kỹ năng trong nghiệp vụ hòa giải cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở nhằm nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và nghiệp vụ hòa giải, tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Ban biên tập

https://thanhxuan.gov.vn/portal/khuongdinh/Pages/2019-8-30/Phong-Pho-bien-Giao-duc-phap-luat--So-Tu-phap-Ha-No8k0umq6zp6z.aspx

Từ khóa: ,