CƠ CẤU - TỔ CHỨC

Nhân sự Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự

Trưởng Văn phòng - Chánh Văn phòng - Luật sư thành viên

Chuyên viên pháp lý - Nhân viên Văn thư- Luật sư tập sự

Cử nhân tập sự - Thực tập sinh - Lái xe