Chuẩn bị kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2023

24/1/2023

Để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2023, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2023 và tiến hành rà soát những ngưởi đủ điều kiện tham dự kỳ thi

+


(Ảnh: Các luật sư tập sự của Văn phòng đợt 1 năm 2023)
 
Căn cứ quy định của Luật Luật sư và Thông tư số 10/2021/TT-BTP ngày 10/12/2021 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư thì những người đủ điều kiện tham dự kỳ thi phải là những đảm bảo thời gian tập sự đầy đủ, hồ sơ dự thi theo đúng quy định và không có bất cứ vi phạm nào.

Theo thống kê của Liên đoàn luật sư Việt Nam thì trong đợt thi này tại khu vực thi  phía Bắc có 739 người tập sự đủ điều kiện tham dự kiểm tra, 04 người không đủ điều kiện. Tại khu vực phía Nam có 778 người tập sự đủ điều kiện tham dự kiểm tra , 03 người không đủ điều kiện. Ngoài ra có 02 người tập sự cần hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra trước thời điểm thi theo quy định của Hội đồng kiểm tra.

Về địa điểm thi, tại khu vực phía Bắc, các thi sinh sẽ tham dự kỳ kiểm tra tại Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Tại khu vực phía Nam, các thí sinh sẽ dự thi tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, số 324 đường Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Hội đồng kiểm tra cũng ấn định thời gian vào các ngày 03, 04 và 05/3/2023 tại các địa điểm trên. Theo đó, ngày khai mạc và phổ biến Nội quy Kỳ kiểm tra vào ngày 03/3/2023.

Bài kiểm tra viết thứ nhất diễn ra trong buổi sáng ngày 04/3/2023, với thời lượng 180 phút, thời gian bắt đầu từ 06 giờ  30 phút. Các thi sinh sẽ làm bài thi về kỹ năng tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý khác.

Bài kiểm tra thứ hai diễn ra trong buổi chiều  04/3/2023, từ 13 giờ 30 phút, thời lượng 90 phút cho một bài. Thí sinh làm bài kiểm tra liên quan đến pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. Trong cả ngày 05/3/2023 các thí sinh sẽ tham dự kiểm tra thực hành.

Các thi sinh có thể theo dõi số báo danh và phòng thi của mình trên Website của Liên đoàn Luật sư Việt Nam (www.liendoanluatsu.org.vn).                                                                    

 Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan.

Từ khóa: , ,

Bài viết liên quan