TƯ VẤN BẢO HỘ QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG

Cá nhân, tổ chức có giống cây trồng mới do chính mình chọn, tạo hoặc phát hiện và phát triển thì có quyền sở hữu đối với giống cây trồng đó.

TƯ VẤN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thì Quyền sở hữu công nghiệp bao gồm một số các đối tượng như: Sáng chế, giải pháp hữu ích; Kiểu dáng công nghiệp; Thiết kế bố trí; Nhãn hiệu; Chỉ dẫn địa lý...

TƯ VẤN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Quyền tác giả và Quyền liên quan đến quyền tác giả (Quyền liên quan) là sản phẩm trí tuệ của cá nhân, tổ chức được Nhà nước bảo hộ và công nhận.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG

Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng theo quy định của pháp luật.

 

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Pháp luật hiện hành có quy định: Cá nhân, tổ chức có quyền đăng ký bảo hộ Quyền tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Chỉ dẫn địa lý là một trong các hình thức của Quyền sở hữu công nghiệp.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN NHÃN HIỆU

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN NHÃN HIỆU

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ - GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ - GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Về người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại trong tố tụng hình sự

Bài nghiên cứu của Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan trên Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Bài viết đề cập đến chế định người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam, thực tiễn thực hiện pháp luật, những khó khăn vướng mắc khi thực hiện và hướng đề xuất, kiến nghị

Vai trò của Luật sư và báo chí trong công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Bài viết của Luật sư Nguyễn Văn Hà trên Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam nhân dịp Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21-6
https://lsvn.vn/vai-tro-cua-luat-su-va-bao-chi-trong-cong-tac-xay-dung-phap-luat-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-1687339377.html


 

Vai trò tranh tụng của luật sư tại phiên tòa xét xử

Bài nghiên cứu của Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan về Vai trò tranh tụng của luật sư tại phiên tòa xét xử

Sự tham gia của luật sư vào quá trình bảo đảm tranh tụng trong xét xử theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Bài nghiên cứu của Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan đề cập đến những quy định mới trong Bộ luật TTHS năm 2015 về việc bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử và vai trò của luật sư khi tham gia tố tụng.

Vai trò của luật sư trong hoạt động xét xử theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Bài nghiên cứu của Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan đề cập đến một số nội dung liên quan đến vai trò của luật sư trong hoạt động xét xử theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, những kiến nghị sửa đổi

Nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Bài nghiên cứu của Luật sư Lưu Thị NGọc Lan đề cập các quy định mới về nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015,  những bất cập và giải pháp hoàn thiện.