TƯ VẤN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

14/5/2020

Pháp luật hình sự của nước ta bao trùm trên hai lĩnh vực Hình sự và Tố tụng hình sự. Nội dung được thể hiện rõ nét trong Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự qua các thời kỳ.

Hiện nay, chúng ta đang áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự 2015 và Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Bộ luật hình sự 2015 có 426 Điều luật chia thành 26 Chương và Điều khoản thi hành. Bộ luật Tố tụng hình sự có 510 Điều chia thành 34 Chương và Điều khoản thi hành.

+

(Trong ảnh: Thạc sĩ- Luật sư Nguyễn Văn Hà đang tư vấn pháp luật cho người dân)


Bộ luật hình sự 2015 vừa được ban hành ngày 27/11/2015 với các quy định mới về tội phạm và hình phạt; những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; hình phạt; các biện pháp tư pháp; quyết định hình phạt; chấp hành hình phạt; xóa án tích; pháp nhân thương mại phạm tội;…Sau đó Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều luật cho phù hợp với tình hình thực tế.

Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có nhiệm vụ bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.

 Với nội dung rất rộng, nếu mua một quyển sách luật để đọc, ta cũng có thể nắm bắt được một phần nào đó nhưng để hiểu rõ hơn tinh thần của luật thì còn có rất nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện xung quanh hai Bộ luật này.

Vậy để nắm vững kiến thức pháp luật hình sự, để hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hình sự, để hiểu và bảo vệ được quyền và lợi ích của mình, của người thân thì Quý Ông (Bà) có thể liên hệ với Luật sư của Văn phòng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ pháp lý liên quan đến lĩnh vực này.

Thông tin liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ LAN VÀ CỘNG SỰ

Địa chỉ: 32b, phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243- 8725336

Hotline: 0913 531 220 - 0912 002 481

Trân trọng cảm ơn Quý Ông (Bà) đã quan tâm và sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi!

Thạc sĩ- Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan

 

Từ khóa: ,

Bài viết liên quan