TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

14/5/2019

Luật đất đai quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối tượng chịu phạm vi điều chỉnh của Luật này cũng rất rộng, bao gồm các cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai; Người sử dụng đất và các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.

+

(Trong ảnh: Thạc sĩ- Luật sư Nguyễn Văn Hà tư vấn pháp luật đất đai cho nhân dân)

Tại thời điểm này, Luật đất đai hiện hành là Luật đất đai năm 2013. Hướng dẫn Luật này có các văn bản pháp lý sau, (xin nêu ngắn gọn):

- Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

- Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất;

-Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa…;

-Thông tư 27/2018/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất …;

-Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước..;

-Thông tư 33/2017/TT-BTNMT về hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai và …;

- Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh …;

- Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất;

- Thông tư 47/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên …;

- Thông tư 42/2014/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng…;

-Thông tư 35/2014/TT-BTNMT về điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành;

-Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai;

-Thông tư 33/2016/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên…;

-Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

-Thông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi…;

-Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

-Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài…;

-Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai do Bộ trưởng …;

-Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền…;

- Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành;

- Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành;

- Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Ngoài ra vẫn cón có nhiều các vân bản pháp lý khác có liên quan.

Vậy khi Quý Ông (Bà) chưa có dịp tìm hiểu về các quy định của pháp luật đất đai, hoặc chúng ta đã đọc nhưng chưa hiểu rõ về mặt nội dung, xin vui lòng liên hệ với Luật sư của Văn phòng theo chỉ dẫn dưới đây. Chúng tôi sẽ trợ giúp và cung cấp các thông tin hữu ích.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ LAN VÀ CỘNG SỰ

Địa chỉ: 32b, phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243- 8725336

Hotline: 0913 531 220 - 0912 002 481

Trân trọng cảm ơn Quý Ông (Bà) đã quan tâm và sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi!

Thạc sĩ- Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan

Từ khóa: , , ,

Bài viết liên quan