Tư vấn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

4/1/2019

Quyền tác giả và Quyền liên quan đến quyền tác giả (Quyền liên quan) là sản phẩm trí tuệ của cá nhân, tổ chức được Nhà nước bảo hộ và công nhận. Đây là một trong ba nhóm Quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật quy định.

+

 
 
Chúng tôi xin phân tích rõ hơn về Quyền tác giả và Quyền liên quan:

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

  Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Tác phẩm là một sản phẩm trí tuệ của người sáng tạo ra nó.

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thì: Các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm: Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; Tác phẩm báo chí; Tác phẩm âm nhạc; Tác phẩm sân khấu; Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự; Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng; Tác phẩm nhiếp ảnh; Tác phẩm kiến trúc;  Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học; Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Tác phẩm phái sinh được bảo hộ là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn mà không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

 Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với 03 thể loại sau: Cuộc biểu diễn; Bản ghi âm, ghi hình; Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

  Nhà nước bảo hộ các cuộc biểu diễn sau: Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam hoặc nước ngoài; Cuộc biểu diễn do người nước ngoài thực hiện tại Việt Nam; Cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo quy định tại Điều 30 của Luật sở hữu trí tuệ; Cuộc biểu diễn chưa được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà đã phát sóng được bảo hộ theo quy định tại Điều 31 của Luật sở hữu trí tuệ; Cuộc biểu diễn được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Nhà nước bảo hộ các bản ghi âm, ghi hình sau đây: Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quốc tịch Việt Nam;  Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Nhà nước bảo hộ các chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá sau đây: Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá của tổ chức phát sóng có quốc tịch Việt Nam; Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá của tổ chức phát sóng được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Theo quy định của Luật thì Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá được định hình hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả.

Như vậy, để các tài sản trí tuệ là Quyền tác giả và Quyền liên quan được Nhà nước bảo hộ, công nhận thì chủ thể Quyền sở hữu trí tuệ này phải tự mình hay ủy quyền cho người khác làm việc với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ (Cục bản quyền tác giả- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để được cấp chứng nhận.

Nếu Quý Ông (Bà) hay đơn vị mình có nhu cầu được tư vấn rõ hơn, hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin chỉ dẫn dưới đây. Chúng tôi sẽ hỗ trợ pháp lý cho ông bà!

 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ LAN VÀ CỘNG SỰ

Địa chỉ: 32b, phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243- 8725336

Hotline: 0913 531 220 - 0912 002 481

Email: luathalan@gmail.com

Trân trọng cảm ơn Quý Ông (Bà) đã tin tưởng sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi!

 

Thạc sĩ- Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan

 

 

Từ khóa: , , ,

Bài viết liên quan