Hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số của Liên đoàn Luật sư Việt Nam

19/3/2023

(https://liendoanluatsu.org.vn/)- Chiều ngày 17/3/2023, tại Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong năm 2022 và phương hướng triển khai chuyển đổi số trong năm 2023.

+


Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Luật sư, Tiến sĩ Đào Ngọc Chuyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Trưởng nhóm công tác chuyển đổi số; Luật sư Trần Minh Trị, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Cần Thơ; Luật sư Lê Quang Y, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Đồng Nai; Luật sư Lê Cao Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Quảng Ninh;Thạc sĩ, Nhà báo Đặng Ngọc Luyến, Tổng Biên tập Tạp chí Luật sư Việt Nam; Ông Tsukahara Masanori, Chuyên gia dài hạn Dự án JICA cùng các vị đại diện các ủy ban, đơn vị trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, trước hết phải khẳng định rằng, chuyển đổi số đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Chuyển đổi số cũng là một sự thay đổi về văn hóa của các tổ chức, đòi hỏi các đơn vị phải liên tục thay đổi, thử nghiệm cái mới. Ngày 21/3/2022, trong buổi làm việc với Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Liên đoàn cần chú trọng công tác chuyển đổi số, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ III, đưa Liên đoàn Luật sư Việt Nam từng bước số hóa, nhanh chóng tích hợp công nghệ và kỹ thuật số hóa vào hoạt động của Liên đoàn và các tổ chức thành viên, đồng thời thực hiện liên thông và liên kết số hóa với các cơ quan ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trong thủ tục hành chính và các hoạt động chuyên môn khác.

11

Ông Tsukahara Masanori, Chuyên gia dài hạn Dự án JICA nhận xét về công tác chuyển đổi số của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong năm 2022

Hội nghị tổng kết công tác, hoạt động năm 2022 và triển khai phương hướng, hoạt động năm 2023 nhằm đánh giá những kết quả tiêu biểu về công tác chuyển đổi số của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã đạt được trong năm 2022, đồng thời nhìn nhận những mặt hạn chế, vướng mắc, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp để khắc phục, hoàn thiện trong năm 2023.

6414f74ab6751

Luật sư, Tiến sĩ Đào Ngọc Chuyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Trưởng nhóm công tác chuyển đổi số đã báo cáo nội dung về công tác chuyển đổi số của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong năm tài khóa 2022 thuộc khuôn khổ Dự án JICA.

Đối với nội dung về công tác chuyển đổi số của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong năm tài khóa 2022 thuộc khuôn khổ Dự án JICA, Luật sư, Tiến sĩ Đào Ngọc Chuyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Trưởng nhóm công tác chuyển đổi số đã chia sẻ một số nhiệm vụ đề ra trong công tác Chuyển đổi số của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, như: (1) Phát triển hạ tầng số dùng chung cho Liên đoàn; (2) Phát triển kho dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở của Liên đoàn; (3) Số hóa và sử dụng dữ liệu hiệu quả trong hoạt động của Liên đoàn; (4) Bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

2 2

Luật sư Trần Minh Trị, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Cần Thơ

4 2

Luật sư Lê Quang Y, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Đồng Nai

3 2

Luật sư Lê Cao Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Quảng Ninh

5 1

Nhà báo Đặng Ngọc Luyến, Tổng biên tập Tại chí Luật sư Việt Nam

6 1

Luật sư Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

12

Luật sư Huỳnh Phương Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

Cũng tại Hội nghị, Luật sư Tsukahara Masanori, Chuyên gia dài hạn Dự án JICA cho biết, ngày 19/5/2022, phía JICA đã có buổi họp đầu tiên với tổ công tác chuyển đổi số của Liên đoàn Luật sư Việt Nam để thảo luận, góp ý về Đề cương hoạt động của Nhóm công tác chuyển đổi số trong năm tài khóa 2022. Tại buổi họp, Tổ công tác đã trình bày về Đề cương Đề án Chuyển đổi số và chuyên gia JICA đã có một số góp ý, chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản nói chung, của Liên đoàn Luật sư Nhật Bản nói riêng về chuyển đổi số, qua đó, giúp Tổ công tác của Liên đoàn Luật sư Việt Nam hiểu thêm về thực tế triển khai, ứng dụng và vận hành chuyển đổi số của Nhật Bản.

Trong khuôn khổ dự án JICA, tháng 4/2022, JICA đã phê duyệt Kế hoạch phối hợp liên quan tới công tác chuyển đổi số của Liên đoàn Luật sư Việt Nam tập trung vào: “Phát triển nghề Luật sư, tổ chức xã hội – nghề nghiệp Luật sư gắn với chuyển đổi số, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và xu hướng hội nhập quốc tế theo tinh thần Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt theo Quyết định số 74/QĐ-TTg ngày 03/6/2020”.

7 1

Phát biểu kết luận Hội nghị, Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị JICA tiếp tục quan tâm, đồng hành, phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu về chuyển đổi số để Liên đoàn Luật sư Việt Nam thực hiện thành công Đề án chuyển đổi số trong năm 2023 và các năm tiếp theo, tạo điều kiện cho giới Luật sư Việt Nam tiệm cận, ứng dụng thành công công nghệ hiện đại vào công tác tự quản và hoạt động hành nghề luật, từng bước số hóa hoạt động, kết nối tương thích với chuyển đổi số của các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương, đặc biệt là khối tư pháp.

9

Các Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong năm 2022 và phương hướng triển khai chuyển đổi số của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong năm 2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp.
(https://liendoanluatsu.org.vn/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-chuyen-doi-so-cua-lien-doan-luat-su-viet-nam/)

Từ khóa: , ,

Bài viết liên quan