Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam họp phiên thứ 19

29/7/2023

(LSVN) - Ngày 29/7/2023, tại Đà Nẵng, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam họp phiên thứ 19. Tại phiên họp này, Ban Thường vụ Liên đoàn đã nghe và thảo luận báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện công tác 6 tháng đầu năm năm 2023 và cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất của các ủy ban, đơn vị để triển khai các nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2023.

+

 

Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam chủ trì phiên họp.

Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam chủ trì phiên họp.

Sau khi nghe báo cáo của các ủy ban và đơn vị liên quan, các Ủy viên Ban Thường vụ đã thảo luận nghiêm túc, trách nhiệm vào từng nội dung cụ thể, đánh giá xác đáng tình hình và cho ý kiến vào các đề xuất, kiến nghị, giải pháp để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, thiếu sót đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành tốt nhất chương trình công tác đã được đề ra cho năm 2023 và thời gian tới.

Cũng tại phiên họp này, Ban Thường vụ đã xem xét tờ trình của Ủy ban Khen thưởng-Kỷ luật về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; cho ý kiến về báo cáo sơ kết công tác thu phí thành viên 06 tháng đầu năm 2023.

Kết thúc phiên họp, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thông qua Nghị quyết xác định những nhiệm vụ công tác trọng tâm và giải pháp thực hiện trong năm 2023 và thời gian tới. Kết luận phiên họp, Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam yêu cầu các ủy ban, đơn vị nghiêm túc và trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Các Luật sư phát biểu tại phiên họp.

Chiều cùng ngày (29/7), Ban Thường vụ đã dành thời gian làm việc với Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng. Sau khi nghe báo cáo, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tập trung cho ý kiến vào các nội dung công tác cụ thể của Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng, cho ý kiến chỉ đạo và yêu cầu Ban Chủ nhiệm Đoàn tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng của các Luật sư Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn vào công tác tổ chức và hoạt động của mình, sớm xây dựng Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng lớn mạnh tương xứng với vị thế và vai trò của Đà Nẵng, đóng góp vào sự nghiệp chung.

MAI ANH TÙNG

( Nguồn: https://lsvn.vn/ban-thuong-vu-lien-doan-luat-su-viet-nam-hop-phien-thu-19-1690639967.html )

Từ khóa: ,

Bài viết liên quan