Bình chọn danh hiệu Luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu

27/7/2023

(LSVN) - Ngày 27/7/2023, Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành Văn bản số 01/TB-LĐLSVN thông báo về việc tổ chức bình chọn danh hiệu Luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu gửi Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam trên toàn quốc, các Luật sư thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

+

 

Nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong năm 2023 đã được Hội đồng Luật sư toàn quốc phê duyệt; căn cứ vào quy định của Luật Luật sư và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức bình chọn danh hiệu Luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu

Cuộc bình chọn nhằm mục đích vinh danh Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư hoạt động hiệu quả, tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp; trong quá trình hoạt động nghề nghiệp đã có đóng góp tích cực đối với việc bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế, quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng và góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, xây dựng hình ảnh, thương hiệu của các Luật sư và tổ chức hành nghề luật sư; quảng bá vị trí, vai trò của đội ngũ Luật sư đối với xã hội, đối với việc phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cuộc bình chọn, vinh danh Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư là hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam theo quy định của Luật Luật sư và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp của Luật sư và chất lượng dịch vụ pháp lý của tổ chức hành nghề luật sư, qua đó góp phần phát triển nghề Luật sư và đội ngũ Luật sư Việt Nam.

Văn bản số 01/TB-LĐLSVN của Liên đoàn Luật sư Việt Nam quy định rõ, đối tượng tham gia là các cá nhân Luật sư là thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư. 

Về tiêu chí bình chọn: - Đối với danh hiệu "Các tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu", bao gồm: Kết quả hoạt động tổ chức hành nghề luật sư; uy tín và thương hiệu của tổ chức hành nghề luật sư; việc thực hiện nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư.

- Đối với danh hiệu “Luật sư tiêu biểu”, bao gồm: Kết quả hoạt động nghề nghiệp; thực hiện vai trò xã hội của Luật sư; sự cống hiến; thực hiện Luật Luật sư và pháp luật có liên quan.

- Đối với danh hiệu “Luật sư vì cộng đồng”, bao gồm: Các tiêu chí danh hiệu Luật sư tiêu biểu, đồng thời Luật sư được bình chọn là Luật sư có nhiều đóng góp liên tục, nổi bật đối với cộng đồng, xã hội; được cộng đồng, xã hội, các cơ quan, tổ chức ghi nhận.

Văn bản số 01/TB-LĐLSVN của Liên đoàn Luật sư Việt Nam quy định rõ về cách thức tham gia, bình chọn và các danh hiệu, giải thưởng.

Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 01/8/2023 đến 30/9/2023.

Về thời gian bình chọn, Ban Tổ chức sẽ tiến hành các công tác bình chọn, bắt đầu từ ngày 01/10/2023 (trong vòng ít nhất 03 tháng kể từ khi hết hạn nộp hồ sơ). Lễ vinh danh các Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu dự kiến được tổ chức sau khi đã hoàn thành công tác bình chọn theo quy định và được Ban Tổ chức bình chọn thông báo.

Thông tin chi tiết về chương trình bình chọn và tôn vinh Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu và các tài liệu, mẫu báo cáo được đăng tải trên website Liên đoàn luật sư Việt Nam, tại địa chỉ: https://liendoanluatsu.org.vn/

Địa chỉ nhận hồ sơ bình chọn: Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Trụ sở: Tầng 1-2, Tòa nhà CT13B, KĐT Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Email: tonvinhluatsu@liendoanluatsu.org.vn

Website: www.liendoanluatsu.org.vn

Điện thoại di động của Ban Thư ký bình chọn: 0378158219.

( Nguồn: https://lsvn.vn/ho-so-binh-chon-danh-hieu-luat-su-va-to-chuc-hanh-nghe-luat-su-tieu-bieu-1690858704.html )

Từ khóa: ,

Bài viết liên quan