HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

LUẬT SƯ VÀ NGHỀ LUẬT SƯ

Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Hoạt động nghề nghiệp của luật sư nhằm góp phần bảo vệ công lý, phát triển kinh tế và xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 

PHẠM VI THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự là một tổ chức hành nghề luật sư đóng trên địa bàn quận Long Biên, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Văn phòng chúng tôi đã được Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp phép thành lập vào ngày 06/4/2010.

Với vai trò và chức năng hoạt động của mình, Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự chúng tôi được phép thực hiện các dịch vụ pháp lý cho các Khách hàng sinh sống trên mọi miền của tổ quốc, các tỉnh, thành phố trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Riêng đối với hoạt động trợ giúp pháp lý theo vụ việc thì luật sư chúng tôi tuân thủ theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý, chỉ trợ giúp miễn phí cho các đối tượng sinh sống tại địa phương, trong địa bàn thành phố Hà Nội.

 

CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ CƠ BẢN

Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Hoạt động nghề nghiệp của luật sư góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.