LUẬT SƯ VÀ NGHỀ LUẬT SƯ

4/1/2017

Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Hoạt động nghề nghiệp của luật sư nhằm góp phần bảo vệ công lý, phát triển kinh tế và xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 

+


(Ảnh: Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan tham gia bào chữa cho bị cáo tại một phiên tòa hình sự)

 

Theo quy định của pháp luật, Luật sư được thực hiện các dịch vụ pháp lý dưới đây:

- Tham gia tố tụng;

-  Tư vấn pháp luật;

-  Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng;

- Các dịch vụ pháp lý khác.

Quá trình thực hiện các hoạt động hành nghề của mình, ngoài các quyền mà pháp luật cho phép thì cá nhân mỗi luật sư có nghĩa vụ chấp hành một số các nguyên tắc, theo đó phải Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; Tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư; Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan; Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư.

Ngoài ra, pháp luật cũng có quy định một số nguyên tắc “ cấm” đối với luật sư, theo đó Luật sư không được thực hiện một số các hành vi:

- Cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập nhau trong cùng vụ án hình sự, vụ án dân sự, vụ án hành chính, việc dân sự, các việc khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là vụ, việc);

-  Cố ý cung cấp tài liệu, vật chứng giả, sai sự thật; xúi giục người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, đương sự khai sai sự thật hoặc xúi giục khách hàng khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện trái pháp luật;

- Tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;

- Sách nhiễu, lừa dối khách hàng;

- Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ khách hàng ngoài khoản thù lao và chi phí đã thoả thuận với khách hàng trong hợp đồng dịch vụ pháp lý;

-  Móc nối, quan hệ với người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, cán bộ, công chức khác để làm trái quy định của pháp luật trong việc giải quyết vụ, việc;

-  Lợi dụng việc hành nghề luật sư, danh nghĩa luật sư để gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở hoạt động hành nghề luật sư đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Vai trò của Luật sư đã được ghi nhận trong Hiến pháp, Luật Luật sư, Bộ luật Tố tụng hình sự…

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ LAN VÀ CỘNG SỰ

Địa chỉ: Số 32B, phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề

Quận Long Biên, TP Hà Nội

ĐT: 0243-8725336  - 0913.531220 – 0912 002 481

 

Email: luathalan@gmail.com

Từ khóa: ,

Bài viết liên quan