Video 8 - Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Văn Hà tham gia buổi giao lưu trực tuyến do Báo Lao động thủ đô phối hợp với Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên thoát nước Hà Nội tổ chức.

10/8/2020

 

Bài viết liên quan