Video 1- Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Văn Hà tham gia giao lưu trực tuyến do Báo Lao động Thủ đô tổ chức tại huyện Thạch Thất, Hà Nội.

17/4/2020

Bài viết liên quan