Video 9 - Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Văn Hà cùng các chuyên gia chia sẻ quan điểm về Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong Chương trình Đối thoại kênh truyền hình VITV

10/8/2020

 

Bài viết liên quan