Thông báo kế hoạch tiếp nhận tập sự Luật sư năm 2023

1/1/2023 | Lượt đọc: 51

 

Nhằm triển khai kế hoạch hoạt đông năm 2023,  bên cạnh các mảng hoạt động hành nghề luật sư, mảng hoạt động xã hội…Văn phòng Luật sư Hà Lan và  Cộng sự tiếp tục thực hiện kế hoạch tiếp nhận Người tập sự hành nghề luật sư đến tập sự tại Văn phòng.

Nhằm tạo điều kiện cho các tập sự luật sư, Văn phòng không thu phí tập sự. Người tập sự hành nghề luật sư phải đảm bảo thời gian tập sự đúng theo quy định của Luật Luật sư.

 

(Ảnh: Luật sư Nguyễn Văn Hà trao Quyết định tiếp nhận tập sự của Văn phòng cho các Cử nhân và Thực tập sinh của              Học viện Tư pháp, Đại học Luật, Khoa Luật- Đại học Công Đoàn)


Hồ sơ tiếp nhận Người tập sự hành nghề luật sư bao gồm:

  • Đơn xin tập sự;
  • Sơ yếu lý lịch;
  • Chúng nhận tốt nghiệp Học viện Tư pháp;
  • Giấy chứng nhận/Bằng tốt nghiệp Đại học; Bảng điểm;
  • Các loại giấy tờ, văn bằng chứng chỉ  khác (Nếu có)

Thời hạn tập sự bắt buộc 12 tháng. Kết thúc kỳ tập sự, người tập sự được Văn phòng cấp Giấy chứng nhận tập sự hành nghề luật sư.

Ghi chú: Văn phòng tiếp nhận hồ sơ theo hai hình thức:
- Gửi Email: luathalan@gmail.com
- Nộp trực tiếp tại Văn phòng luật sư trong giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ sáu.
Địa chi: Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự
32B phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội.
ĐT liên hệ: 0912 002 481 – Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan

                                              VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ LAN VÀ CỘNG SỰ

 

Từ khóa: ,