Thành tích năm 2013

31/12/2013

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự- Bằng khen
Quyết định số 09/QĐKT-BCNĐLS ngày 08/01/2013 của BCN Đoàn luật sư TP Hà Nội vì  đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hành nghề và đóng góp xây dựng Đoàn năm 2012
Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan - Bằng khen 1
Quyết định số 10/QĐKT-BCNĐLS ngày 8/1/2013 của Đoàn LS thành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong hoạt động hành nhề và góp phần xây dựng Đoàn Luật sư năm 2012.
Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan - Bằng khen 2
Quyết định số 01/QĐ-BTV ngày 3/1/2013. Lý do: đã có thành tích trong hoạt động hành nghề luật sư năm 2012 của Liên đoàn
Luật sự Việt Nam.
Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan - Bằng khen 3
Quyết định số 339/QĐ-VPĐLSHN ngày 10/10/2013 của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghề nghiệp và góp phần xây dựng Đoàn nhiệm kỳ VIII.
Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Giấy chứng nhận của Báo Phụ nữ Thủ đô
Đoạt giải Ba cuộc thi viết các vấn đề về gia đình thời nay năm 2013 ngày 18/10/2013.
Luật sư Nguyễn Văn Hà - Bằng khen 1
Quyêt định số 01/QĐ-BTV ngày 03/01/2013 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
Luật sư Nguyễn Văn Hà - Bằng khen 2
Quyết định số 89/QĐ-BTV ngày 4/11/2013 của Liên đoàn luật sư Việt Nam vì đã có thành tích trong nhiệm kì 2008 – 2013.
Luật sư Nguyễn Văn Hà - Bằng khen 3
Quyêt định số 120/QĐ-BTV ngày 16/12/2013 của Chủ tịch Luật sư Việt Nam.
Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen
Quyết định số 11/QĐ-STP ngày 18/01/2013 của Sở tư pháp TP Hà Nội vì đã có thành tích trong hoạt động năm 2013 

+


 

Từ khóa: , , ,

Bài viết liên quan