Thành tích năm 2012

31/12/2012

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự - Bằng khen 1

QĐ 14/QĐKT-BCNĐLS ngày 10/01/2012 của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Lý do: Đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng Đoàn luật sư năm 2011.

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự - Bằng khen 2

Quyết định  09/QĐ-KT ngày 15/10/2012 của CCB Đoàn Luật sư TP Hà Nội. Lý do: Đã hoàn thành trong phong trào xây dựng Hội cựu chiến binh năm 2012.

Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Bằng khen

Quyết định số 10/QĐKT ngày 08/01/2013 của Đoàn luật sư TP Hà Nội Lý do: Đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng Đoàn luật sư năm 2011.

Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan – Giấy khen

Quyết định số 15/QĐKT-BCNĐLS ngày 10/1/2012. Lý do: Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hành nghề và góp phần xây dựng Đoàn luật sư năm 2011 của Đoàn LS Tp Hà Nội

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen 1

Quyết định số 115/QĐ-BTV ngày 3/1/2012 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Lý do khen thưởng: Đã có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2011.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Bằng khen 2

Quyết định số 90/QĐ-BTV ngày 28/12/2012, vào sổ khen thưởng số 444 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Lý do: đã có thành tích trong hoạt động hành nghề luật sư năm 2012.

Luật sư Nguyễn Văn Hà – Giấy khen

Quyết định số 101/TNHK ngày 20/3/2012 của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hoàn Kiếm. Lý do: Đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kì 2009 – 2011.

+

Từ khóa: , ,

Bài viết liên quan