Nhân sự Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự

22/11/2023

Trưởng Văn phòng - Chánh Văn phòng - Luật sư thành viên

Chuyên viên pháp lý - Nhân viên Văn thư- Luật sư tập sự

Cử nhân tập sự - Thực tập sinh - Lái xe

 

+


( Ảnh: Một buổi họp Văn phòng)

 
 
  • Trưởng Văn phòng: Luật sư Nguyễn Văn Hà
  • Chánh Văn phòng: Phan Thị Thu Trang
  • Các Luật sư thành viên:
+   Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan

+   Luật sư Hoàng Minh Đức

+   Luật sư Lê Thị Hương Giang

+   Luật sư Nguyễn Văn Tuấn

+   Luật sư Lê Tuyết Hạnh
  • Chuyên viên pháp lý
  • Nhân viên văn thư
  • Luật sư tập sự
  • Cử nhân tập sự
  • Thực tập sinh
  • Lái xe VP ...

(Ghi chú: Chuyên viên pháp lý, Nhân viên văn thư, Luật sư tập sự, Cử nhân tập sự, Thực tập sinh…thay đổi theo thời gian và theo từng điều kiện nhất định)

                                       VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ LAN VÀ CỘNG SỰ

 Địa chỉ: Số 32B, phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nội

ĐT: 0243-8725336  - 0913.531220 – 0912 002 481

Email: luathalan@gmail.com   Website: luathalan.vn     Facebook: Luật Hà Lan

Từ khóa: ,