Hướng dẫn thủ tục đăng ký tập sự

19/6/2023

Để đảm bảo cho quá trình nộp hồ sơ đăng ký tập sự của Người tập sự hành nghề luật sư, Thực tập sinh pháp lý… được thuận lợi, Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Văn phòng.

+

Các tập sự trong giờ tập huấn chuyên đề

 
1. Xây dựng hồ sơ tập sự
 
- Đối với sinh viên luật thực tập theo yêu cầu bắt buộc của nhà trường:

+ Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
+ Đơn xin thực tập, ghi rõ khoảng thời gian đăng ký thực tập;
+ Công văn/Giấy giới thiệu của nhà trường;
+ Bản sao Thẻ sinh viên;
+ Các loại giấy tờ khác ( Nếu có): Văn bằng, chứng chỉ/Giấy khám sức khỏe/ Bảng điểm…

- Đối với sinh viên thực tập tự nguyện:

+ Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
+ Đơn xin thực tập tự nguyện, ghi rõ khoảng thời gian đăng ký thực tập;
+ Bản sao Thẻ sinh viên;
+ Bảng điểm
+ Bản sao CCCD;
+ Các loại giấy tờ khác ( Nếu có): Văn bằng, chứng chỉ/Giấy khám sức khỏe

- Đối với Cử nhân luật học việc:

+ Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
+ Giấy khám sức khỏe
+ Đơn xin thực tập, ghi rõ khoảng thời gian đăng ký thực tập;
+ Bằng tốt nghiệp Đại học
+ Bản sao CCCD;
+ Các loại giấy tờ khác ( Nếu có): Văn bằng, chứng chỉ, Bảng điểm

- Đối với Người tập sự hành nghề luật sư

+ Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
+ Giấy khám sức khỏe
+ Đơn xin đăng ký tập sự;
+ Bằng tốt nghiệp Đại học
+ Chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo luật sư của Học viện Tư pháp;
+ Bản sao CCCD;
+ Các loại giấy tờ khác ( Nếu có): Văn bằng, chứng chỉ, Bảng điểm
 
2. Quy trình tiếp nhận hồ sơ
 
- Người tập sự nộp  bản mềm qua email của Văn phòng: luathalan@gmail.com/luathalan@luathalan.vn

- Nộp trực tiếp bản cứng lưu tại Văn phòng.

Người tập sự được trao Quyết định tiếp nhận tập sự, Thẻ tập sự và kết thúc kỳ thực tập được trao Chứng nhận/ Giấy xác nhận hoàn thành khóa thực tập theo quy định của Văn phòng.

Lưu ý: Trường hợp người tập sự bỏ dở kỳ thực tập hoặc vi phạm nội quy Văn phòng sẽ không được cấp Chứng nhận/ Giấy xác nhận thời gian tập sự tại Văn phòng.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan, số điện thoại 0912 002 481

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ LAN VÀ CỘNG SỰ 


 

Từ khóa: , ,

Bài viết liên quan