Hướng dẫn hồ sơ đăng ký tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

10/2/2022

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự hướng dẫn Người tập sự hành nghề luật sư một số nội dung liên quan đến việc tham dự kỳ thi kiểm tra khi kết thúc đợt thực tập tại Văn phòng.

+


(Ảnh: Luật sư Nguyễn Văn Hà trao đổi kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ việc cho Luật sư tập sự và Thực tập sinh)
 
 
Văn phòng lưu ý Người tập sự cần dành thời gian để chuẩn bị kỹ hồ sơ đăng ký tham dự kỳ thi theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2021/TT-BTP mà VP đăng tải trên Website luathalan.vn, đồng thời tham khảo hướng dẫn của Đoàn Luật sư TP Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư gồm các loại giấy tờ, tài liệu sau:

- Giấy đăng ký tham dự kiểm tra ( Phụ lục 6)

- Bằng cử nhận luật/Bằng thạc sĩ luật ( Bản sao chứng thực)

- Bản sao Giấy chứng nhận người tập sự hành nghề luật sư/ quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư ( Bản sao chứng thực)

- Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư (Phụ lục 2)
Sổ nhật ký tập sự (Phụ lục 3)

Người tập sự hành nghề luật sư có trách nhiệm nộp đầy đủ và đúng hạn các giấy tờ trên khi có  thông báo của Đoàn Luật sư TP Hà Nội và thông báo của Văn phòng.  

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÀ LAN VÀ CỘNG SỰ

Từ khóa: , ,