Từ khóa: Tư vấn pháp

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự hoạt động trong các lĩnh vực: Tư vấn pháp luật (bao gồm tư vấn Doanh nghiệp và tư vấn pháp luật ở các lĩnh vực khác); Tranh tụng trong các vụ án (bao gồm Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh doanh Thương mại, Hôn nhân và gia đình, Lao động…); Đại diện trong và ngoài tố tụng; Thực hiện các mảng dịch vụ pháp lý khác…Ngoài ra, Văn phòng cũng thực hiện một số các hoạt động khác như: Tuyên truyền pháp luật; Trợ giúp pháp lý; Đào tạo, tập huấn các lĩnh vực pháp luật...

 

Để hỗ trợ và thuận lợi cho các luật sư trong qua trình giải quyết công việc, Văn phòng tuyển dụng thêm người lao động.

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ LUẬT SƯ

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự hoạt động trong các lĩnh vực: Tư vấn pháp luật (bao gồm tư vấn Doanh nghiệp và tư vấn pháp luật ở các lĩnh vực khác); Tranh tụng trong các vụ án (bao gồm Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh doanh Thương mại, Hôn nhân và gia đình, Lao động…); Đại diện trong và ngoài tố tụng; Thực hiện các mảng dịch vụ pháp lý khác….

Ngoài ra, Văn phòng cũng thực hiện một số các hoạt động khác như: Tuyên truyền pháp luật; Trợ giúp pháp lý; Đào tạo, tập huấn các lĩnh vực pháp luật...

Hiện tại, để hỗ trợ và thuận lợi cho các luật sư trong qua trình giải quyết công việc, Văn phòng tuyển dụng thêm người lao động.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

 

Luật sư tham gia tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp với vai trò là người “quân sư” để tư vấn, hỗ trợ và xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, bảo đảm các quyện và lợi ích của doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Đoàn Luật sư Hà Nội: Mỗi năm tổ chức khoảng 10.000 lượt tuyên truyền, tư vấn pháp luật

(LĐTĐ) Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ của các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thành viên, mỗi năm Đoàn Luật sư Hà Nội đã thực hiện trên dưới 10.000 lượt tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí và trợ giúp pháp lý cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công nhân viên chức, nhân dân các địa phương.

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT KẾT HỢP THỪA PHÁT LẠI


Trong lĩnh vực hành nghề, bên cạnh hoạt động tư vấn pháp luật, tranh tụng, Văn phòng Luật sư Hà Lan và Công sự cũng có sự phối kết hợp với các Văn phòng Thừa phát lại để thực hiện các công việc theo yêu cầu của khách hàng.

Khi đến với Văn phòng luật sư, Quý Ông (Bà) sẽ được luật sư tư vấn để lựa chọn các hình thức Thừa phát lại cụ thể phù hợp với tiêu chí và nguyện vọng của mình.

Các văn bản do Thừa phát lại lập sẽ được Luật sư kiểm tra, rà soát, đối chiếu và chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật.