Từ khóa: Hoạt động hành nghề luật sư

TUYỂN DỤNG LUẬT SƯ

Văn phòng Luật sư Hà Lan và Cộng sự- Đoàn Luật sư TP Hà Nội là một tổ chức hành nghề luật sư hoạt động trên địa bàn quận Long Biên, TP Hà Nội. Lĩnh vực hoạt động của Văn phòng bao gồm nhiều mảng: Trợ giúp pháp lý; Báo cáo viên pháp luật; Tư vấn; Tranh tụng; Đại diện ngoài tố tụng; Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác…

Với mục đích thúc đẩy hoạt động hành nghề luật sư, nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý cho khách hàng, mở rộng cơ hội hợp tác với các đồng nghiệp, đặc biệt các luật sư trẻ, Văn phòng có kế hoạch tuyển dụng thêm Cộng sự.